Aanmelding door patiënt

  Wegens persoonlijke omstandigheden is de praktijk helaas voor onbepaalde tijd gesloten.

  Lichte psychiatrische klachten kunnen vaak worden afgehandeld door de huisarts zelf die daarbij kan worden geholpen door een praktijkondersteuner (POH). Incidenteel kunnen zij een psychiater inschakelen voor advies. De kosten hiervan zijn voor rekening van de huisarts. Uw jaarlijkse eigen risico wordt niet aangesproken.

  Dit eenmalig consult kan uitsluitend plaatsvinden op verzoek van uw huisarts.
  Uw huisarts blijft uw behandelaar, het betreft hier geen verwijzing naar behandeling in deze praktijk.

  Ik wil mij graag aanmelden voor een eenmalig consult:


  ManVrouw