Medicatie

Medicijnen in de psychiatrie, zoals antidepressiva bij een depressie of angststoornis, staan nooit op zichzelf. Het is bijna altijd pillen en praten. Bij ernstige depressieve klachten of angstklachten kan alleen praten soms niet genoeg zijn. (Tijdelijke) medicamenteuze ondersteuning kan dan nodig zijn. Goede uitleg en regelmatige controles, waarbij ook overwogen wordt of medicatie weer afgebouwd kan worden, zijn daarbij belangrijk.

Hoewel op psychiatrische medicatie een taboe kan heersen en niemand graag medicijnen gebruikt, bieden zij voor veel mensen een enorme uitkomst. Zij kunnen helpen ter ondersteuning van een opstartende psychotherapie, of om weer dagelijks te kunnen functioneren binnen leven, werk of gezin.

Hoewel vroeger gedacht werd dat psychiatrische klachten alleen voortkomen uit problemen in je jeugd of leven, is er nu steeds meer wetenschappelijk bewijs dat kwetsbaarheid van het brein, of genetische kwetsbaarheid, een belangrijke rol speelt in het ontstaan van psychiatrische klachten. De gedachte dat men met medicijnen niets oplost en je dan niet meer aan je problemen werkt, is een verouderde gedachte. Er is voldoende bewijs dat psychiatrische klachten ontstaan door een ingewikkeld samenspel van omgeving en biologische factoren, waarbij op een goed moment ook het brein niet meer in balans is. Dan kunnen medicijnen deze balans soms herstellen zodat je je problemen juist beter kunt oplossen.

Overzicht

Hieronder een zeer beknopt overzicht van de meest voorkomende soorten psychiatrische medicatie. Dit overzicht is alles behalve volledig, maar geeft wel een indruk van de meest voorkomende groepen medicatie voor psychische problemen.

Soort medicijn Voorbeeld Werkzaam tegen
 Antidepressiva  Prozac  Depressieve en angstklachten
 Antipsychotica  Haldol  Psychotische klachten en in lage doseringen ook bij o.a. stemmingswisselingen en driftbuien
 Benzodiazepines  Valium  Angst, opwinding en slapeloosheid
 Stemmingstabilisatoren  Lithium  Stemmingswisselingen bij een manisch-depressieve (ofwel bipolaire) stoornis
 Stimulantia  Ritalin  ADHD

Informatie