Vergoeding

‘Makkelijker kunnen we het niet maken, wel leuker’..

Onverwachte financiële consequenties kunnen immers erg vervelend zijn.

Kijk hier dus heel goed naar!

Indien u er niet uit komt, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. 


Dit is een tweedelijns specialistische praktijk. Dit betekent dat u een verwijzing voor de ‘Specialistische GGZ’ van de huisarts nodig heeft om in aanmerking te komen voor vergoeding van uw behandeling.

Belangrijk om hierbij vooraf te weten is dat ik werk zonder contracten met zorgverzekeraars.

Dit heeft als belangrijk voordeel dat de zorgverzekeraar niet bepaalt hoe veel mensen ik mag behandelen, en hoe lang en intensief deze behandelingen mogen zijn.  Behandelingen kunnen daardoor op maat plaatsvinden, naar professionele maatstaven, in plaats van naar de maatstaven van de zorgverzekeraar. Ook beperkt het de hoeveelheid medische informatie die de zorgverzekeraar over uw behandeling mag opvragen.

Wat dit voor u persoonlijk betekent, hangt vooral af van uw verzekeringspolis. Let op: de basispolis is hiervan belang, alleen een restitutiepolis vergoedt doorgaans 100% van de door mij geleverde zorg. Met een restitutiepolis heeft u namelijk vrije artsenkeuze. U mag dan ook naar artsen zonder contract met uw verzekeraar.

Bij een naturapolis mag dit niet. Bij een naturapolis bepaalt uw verzekeraar welke arts u zorg mag leveren. Als u zich hier niet aan houdt, door bij deze praktijk onder behandeling te komen, krijgt u de behandeling niet volledig vergoed.

Als u een goede restitutiepolis heeft, krijgt u de behandeling helemaal vergoed. Als u een naturapolis heeft, krijgt u doorgaans slechts 60 tot 75% vergoed. Ik raad u dan ook aan om goed te kijken welke verzekering het beste bij uw situatie past en eventueel over te stappen naar een andere verzekeraar. Een restitutiepolis is namelijk vaak maar een paar euro per maand duurder. U heeft tot 31 december de tijd om uw huidige verzekering op te zeggen, en tot 31 januari om u aan te melden bij een nieuwe verzekeraar. Dit kan slechts eens per jaar. De site www.zorgwijzer.nl kan u eventueel verder helpen.

Let op:

  • Niet alle restitutiepolissen vergoeden volledig!! Hier vindt u een overzicht van volledige restitutiepolissen.
  • De polisvorm heeft niets met uw aanvullende verzekeringen te maken!
  • De nota wordt gedeclareerd bij de verzekeraar waar u op de dag van intake ingeschreven stond. Deze nota betreft het gehele daaropvolgende behandeljaar. Pas na een heel jaar wordt deze dus ingediend, ofwel na beëindiging van de behandeling. Deze kosten kunnen dus flink oplopen.
  • U  bent zelf verantwoordelijk om na te gaan of uw zorgverzekeraar de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoedt, en te informeren over uw eigen risico. Indien uw zorgverzekering de behandeling niet (volledig) vergoedt, bent u zelf volledig aansprakelijk voor het resterende deel.
  • Met vragen over financiële vergoedingen van behandelingen en over eventuele bemiddeling bij het vinden van een behandelplek, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.
  • Stapt u over? Geef het door!

Voor meer gedetailleerde informatie over de huidige ontwikkelingen, het verschil tussen een naturapolis en een restitutiepolis en een overzicht van polissen kunt u terecht bij www.zorgvoorkwaliteit.nu.

Het is dus van belang om voor uzelf na te gaan of u voldoende verzekeringsdekking heeft, omdat u zelf aansprakelijk bent voor het gedeelte dat niet vergoed wordt. De tariefbeschikking die ons wordt opgelegd kan in verhouding namelijk prijzig zijn. Uw eigen bijdrage kan bij onvoldoende dekking oplopen tot vele honderden euro’s, kijk hier dus goed naar!

Het systeem werkt op verzoek van de verzekeraars in zogenaamde minutenblokken: het totaal aantal minuten dat aan de behandeling is besteed. Deze bestaat uit directe tijd (onze gesprekken, mails, etc) en indirecte tijd (verslaglegging, overleg met verwijzer, intake- en ontslagbrief aan huisarts, etc). Een minutenblok wordt vervolgens gekoppeld aan uw hoofddiagnose en vormt zo de Diagnose Behandel Combinatie (DBC).

De betaling

Aan het einde van de behandeling, of na een jaar behandeling, ontvangt u een eindfactuur, door uzelf aan de praktijk te voldoen. Daarbij gevoegd vindt u een overeenkomstige factuur welke voldoet aan de eisen en tarieven van uw zorgverzekeraar. Deze factuur kunt u zelf indienen bij uw zorgverzekeraar, die afhankelijk van uw polis 60% tot 100% van dit eindbedrag vergoedt. Uiteraard is dit eindtarief conform de wettelijke DBC-richtlijnen (zie voor deze tarieven: de landelijke tariefbeschikking).

Doorgaans is het ook mogelijk om te werken met een akte van cessie, u machtigt hierbij de praktijk om de factuur direct bij uw verzekeraar in te dienen. De nota wordt dan voor u gedeclareerd bij de verzekeraar waar u op de dag van intake ingeschreven stond. Deze nota betreft het gehele daaropvolgende behandeljaar.

Pas na een heel jaar wordt de nota dus ingediend, ofwel na beëindiging van de behandeling. Na een jaar behandeling start weer een nieuwe Diagnose Behandel Combinatie (DBC), voor het daaropvolgende jaar, met een nieuwe jaarnota, in te dienen bij de verzekeraar waar u op de 1e dag van dat nieuwe behandeljaar ingeschreven stond.

Achmea (waaronder vallen: Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, Avéro Achmea, OZF en De Friesland) heeft, tegen een uitspraak door de Hoge Raad in, aangegeven vanaf 2019 geen enkele vorm van machtiging zonder contract meer te zullen accepteren. Hierbij dient u vanaf loopjaar 2019 dus zelf de declaratie in te dienen bij uw zorgverzekeraar. Ook Menzis neemt vanaf 1 mei 2019 geen nieuwe machtigingen meer in behandeling.

Voor alle medische kosten bestaat daarnaast een verplicht eigen risico van 385 euro per persoon per jaar. Soms is dit hoger. Het eigen risico betaalt u zelf. Houdt hier dus rekening mee. 

Onverzekerde zorg of de wens tot zelf betalen

Voor coaching/counseling bij psychische klachten zonder psychiatrische diagnose, indien u niet verzekerd bent, of wanneer u uw diagnose liever niet kenbaar wilt laten maken aan uw zorgverzekering, wordt een tarief gehanteerd van 130 euro per consult, zonder BTW-plicht.

Zonder psychiatrische diagnose vindt geen vergoeding door zorgverzekeraars plaats.