Vergoeding

Onverwachte financiële consequenties kunnen erg vervelend zijn.

Kijk hier dus heel goed naar!

Indien u er niet uit komt, of bij twijfel, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. 

Aan de inhoud van dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

– Zie hieronder de handigste zorgverzekering voor behandeling in deze praktijk –


De verwijzing

Dit is een tweedelijns specialistische praktijk. Dit betekent dat u een verwijzing met de vermelding ‘Specialistische GGZ’ van de huisarts nodig heeft om in aanmerking te komen voor vergoeding van uw behandeling.

Verder dienen op de verwijzing vermeld te staan: de datum van verwijzing (vóór start behandeling), uw patiëntgegevens, vraagstelling/vermoedelijke diagnose en AGB-code en handtekening van uw huisarts. Als de verwijzing niet aan deze kenmerken voldoet, bestaat er een mogelijkheid dat de zorgverzekeraar de nota niet vergoedt.


De verzekering

Belangrijk om vooraf te weten is dat ik werk zonder contracten met zorgverzekeraars.

Dit heeft als belangrijk voordeel dat de zorgverzekeraar niet bepaalt hoeveel mensen ik mag behandelen, en hoe lang en intensief deze behandelingen mogen zijn.  Behandelingen kunnen daardoor op maat plaatsvinden, naar professionele maatstaven, in plaats van naar de maatstaven van de zorgverzekeraar. Ook beperkt het de hoeveelheid medische informatie die de zorgverzekeraar over uw behandeling mag opvragen.

Wat dit voor u persoonlijk betekent, hangt vooral af van uw basispolis. Hierbij zijn er 3 dingen om goed op te letten:

  1. De soort basispolis
  2. De eventuele mogelijkheid voor een akte van cessie
  3. De eventuele noodzaak om VOORAF toestemming aan te vragen bij uw zorgverzekeraar.

1. De soort basispolis

Er zijn verschillende (momenteel 4) soorten basispolissen bij uw zorgverzekeraar: de bugetpolis, de naturapolis, de combinatiepolis en de restitutiepolis.

Alleen de restitutiepolis vergoedt 100% van de door mij geleverde zorg
Let op: dit heeft niets met uw aanvullende verzekering te maken!

Met een restitutiepolis heeft u vrije artsenkeuze. U mag dan zelf kiezen naar welke arts u gaat. U mag dan ook naar artsen zonder contract met uw zorgverzekeraar. Bij de overige polissen bepaalt uw verzekeraar welke arts u zorg mag leveren. Als u zich hier niet aan houdt, door bij deze praktijk onder behandeling te komen, krijgt u de behandeling niet volledig vergoed, maar bijvoorbeeld slechts 60 tot 85%. Ik raad u dan ook aan om goed te kijken welke verzekering het beste bij uw situatie past en eventueel over te stappen naar een andere verzekeraar.

2. De akte van cessie

Tot 1 januari 2019 kon ik de declaraties in alle gevallen goed voor u afhandelen door te werken met een akte van cessie waarmee u mij kon machtigen om de nota direct bij uw zorgverzekeraar in te dienen. De nota wordt dan voor u gedeclareerd.

Vanaf 1 januari 2019 zijn steeds meer zorgverzekeraars dit echter gaan weigeren. Dat kan tot ongemak en zelfs financiële problemen leiden. Vandaar dat ik adviseer om naast een restitutiepolis tevens te kiezen voor een zorgverzekeraar met de mogelijkheid tot machtiging door middel van een akte van cessie. Onderaan deze pagina ziet u bij welke verzekeraars dat kan.

3. Machtiging

Vanaf 2022 eisen verschillende zorgverzekeraars daarnaast VOORAF aan de behandeling een verzoek om machtiging: u moet dan VOORAF toestemming vragen aan de zorgverzekeraar voor uw ongecontracteerde behandelaar, behandeling bij uw diagnose en/of voor het aantal toegestane zittingen.


Wijzigen zorgverzekeraar

Zoals u ziet wordt het steeds moeilijker gemaakt om de behandeling te krijgen die u nodig heeft, bij wie u zelf wilt.

Gelukkig houdt de website van de contractvrije psycholoog sinds enkele jaren een goed overzicht bij van de vergoedingen in de GGZ per zorgverzekeraar. Kijk hierbij vooral ook goed naar de eventuele noodzaak van toestemming vooraf!

In onderstaande groene tabel ziet met welke zorgverzekeraars u probleemloos bij mij in behandeling kunt (blijven).


Kies voor volledige vergoeding, geen noodzaak tot aanvraag vooraf èn de mogelijkheid tot machtiging indienen factuur voor een restitutiepolis van:

De Amersfoortse (eigen keuze)
IZA (eigen keuze)
IZZ-VGZ (restitutie) (Let op: niet bij IZZ-CZ!)
Stad Holland (basisverzekering)
UMC (eigen keuze)
United consumers (eigen keuze)
Univé (zorg vrij)
VGZ (eigen keuze)
Zekur (gewoon zekur vrij)

U heeft elk jaar tot 31 december de tijd om uw huidige verzekering op te zeggen, en tot 31 januari om u aan te melden bij een nieuwe verzekeraar. Dit kan slechts eens per jaar. Voor meer gedetailleerde informatie over de huidige ontwikkelingen en een overzicht van alle polissen kunt u ook terecht bij zorgwijzer.nl.


De factuur

U  bent zelf verantwoordelijk om na te gaan of uw zorgverzekeraar de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoedt, en te informeren over uw eigen risico. Indien uw zorgverzekering de behandeling niet (volledig) vergoedt, bent u zelf volledig aansprakelijk voor het resterende deel (zie de betalingsvoorwaarden). Het is dus van belang om voor uzelf na te gaan of u voldoende verzekeringsdekking heeft. De praktijk houdt zich hierbij aan de landelijke tariefbeschikking van de NZa.

Wanneer u kiest voor een zorgverzekeraar met de mogelijkheid tot machtiging van facturering wordt dit door de praktijk voor u afgehandeld.

Wanneer u kiest voor een zorgverzekeraar zonder de mogelijkheid tot machtiging van facturering, ontvangt u zelf de facturen, die u dan ook zelf aan de praktijk dient te voldoen.

Daarnaast ontvangt u dan een zogenaamde restitutienota welke voldoet aan de eisen en tarieven van uw zorgverzekeraar. Deze restitutienota dient u zelf in te dienen bij uw zorgverzekeraar, die afhankelijk van uw polis 60% tot 100% van dit eindbedrag vergoedt. 

De eindfactuur dient u binnen 30 dagen na factuurdatum aan de praktijk te hebben voldaan, ongeacht of u op dat tijdstip reeds een eventuele (gedeeltelijke) vergoeding van de verzekeraar heeft ontvangen (zie hiervoor tevens de betalingsvoorwaarden). Mocht dit ondanks uw inspanningen hiertoe niet lukken, en u daarom een betalingsregeling willen treffen, dient u hier z.s.m. contact over op te nemen.

Met vragen over financiële vergoedingen van behandelingen en over eventuele bemiddeling bij het vinden van een behandelplek, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.


Het bekostigingssysteem

Per 1 januari 2022 is het DBC-systeem afgeschaft en het zorgprestatiemodel (ZPM) ingevoerd in de GGZ: een nieuw model voor prestatiebekostiging. De ‘prestaties’ bepalen welke vergoeding een zorgaanbieder krijgt voor geestelijke gezondheidszorg. Een prestatie is in het nieuwe model bijvoorbeeld een diagnostisch of behandelconsult. Het model heeft de dbc’s die tot 2022 werden gebruikt vervangen.

Het zorgprestatiemodel regelt de bekostiging van zorg. De aanspraak op zorg volgens de Zorgverzekeringswet verandert niet. Het recht om zelf een zorgverlener of zorgaanbieder te kiezen ook niet.

Ook de privacyverklaring blijft bestaan. Bevindt zich een door u getekende privacyverklaring volgens het model van de NZa in het dossier? Dan hoeven op de factuur geen DSM-hoofdgroep en zorgvraagtype te worden vermeld.

Het is dus niet zo dat de zorg zelf anders wordt door het zorgprestatiemodel. Het model gaat niet over de inhoud van de zorg, maar alleen over de bekostiging.

In het zorgprestatiemodel wordt de rekening gestuurd kort nadat de zorgprestaties plaatsvinden. Op uw rekening kunnen dan meerdere losse consulten of andere zorgprestaties staan. U kunt hierbij merken dat nota’s duidelijker zijn. U kunt bijvoorbeeld precies zien op welke datum en met wie u een consult heeft gehad, en hoelang dat duurde.

De zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in 2022 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2022. De zorgprestaties die in 2023 plaatsvinden, tellen mee in de berekening van het eigen risico voor 2023. Als u in die jaren nog eigen risico moet betalen, brengt de zorgverzekeraar dat in rekening. Het verplichte jaarlijkse eigen risico in de basisverzekering bedraagt in 2021 en 2022 €385, naast een evt. vrijwillig extra eigen risico.

De duur van een consult bepaalt het tarief. Als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde kan er in plaats daarvan ook uitgegaan worden van de tijd die voor u in de agenda was gepland.

Heeft u op één dag meerdere keren contact met uw zorgverlener via e-mail of chat? Dan kan dit als 1 consult op de rekening staan.

Zorgvraagtypering

In de oude bekostiging bepaalde de diagnose vaak de prijs van de behandeling. In de nieuwe bekostiging is dit niet meer zo. In het zorgprestatiemodel legt uw behandelaar een zorgvraagtype vast. Het zorgvraagtype geeft informatie over uw zorgvraag. Uw behandelaar kan die bijvoorbeeld gebruiken bij het opstellen van een behandelplan. Het zorgvraagtype bepaalt niet de prijs van de behandeling. Dat doen de zorgprestaties die u krijgt. Soms bepaalt uw behandelaar tijdens de behandeling opnieuw het zorgvraagtype om verandering duidelijk te maken. Het zorgvraagtype vindt u terug op de rekening.


Overzicht zorgverzekeraars

Er zijn 40 zorgverzekeraars onderverdeeld bij de onderstaande 10 concerns: zie zorgwijzer.nl voor alle zorgverzekeraars op een rij.


Machtiging van facturering

Kan alleen bij:

1. VGZ (= Univé,IZA, IZZ, Bewuzt, Besure, national academic, promovendum, UMC, united consumers, VGZ, zekur)
2. DSW (= DSW, Stad Holland en InTwente)
3. Eucare (= Aevitae)
4. ASR (= De Amersfoortse en Ditzo)

En is niet mogelijk bij:

1. Achmea (= Ziezo, Zilveren Kruis, Prolife, AON, FBTO, De Friesland en Interpolis)
2. CZ (= CZ, CZdirect, Just, Nationale Nederlanden en OHRA)
3. Menzis (= Menzis, Anderzorg, HEMA en PMA)
4. ONVZ (= ONVZ, PNOzorg, Jaaah. en VvAA)
5. Eno (= Salland en ZorgDirect)
6. Zorg en zekerheid


Vooraf toestemming aanvragen is vanaf 1 januari 2022 vereist bij(!):

VVAA
PNO
ONVZ
Ohra
Nationale Nederlanden
Just
IZZ-CZ
CZ
Aevitae eucare
Zorg en zekerheid


Twijfelt u? Neem dan contact op met uw zorgverzekering!


De overige zorg

  • Voor coaching/counseling bij psychische klachten zonder psychiatrische diagnose, indien u niet verzekerd bent, of wanneer u uw diagnose liever niet kenbaar wilt laten maken aan uw zorgverzekering, wordt hetzelfde tarief gehanteerd als bij verzekerde zorg, zonder BTW-plicht. Zonder psychiatrische diagnose vindt geen vergoeding door zorgverzekeraars plaats.
  • Een eenmalig consult kan op verzoek van uw huisarts plaatsvinden. Dit wordt betaald door uw huisartspraktijk. Hieruit volgt een eenmalig advies, waarmee uw huisarts u verder kan helpen. Aanmelden op initiatief van uw huisarts kan hier.