Welkom

Actueel


Aanmelden

De praktijk is vol en daarom gesloten voor nieuwe aanmeldingen.
Toch een aanmeldvraag? Stuur dan alstublieft een e-mail of vul het aanmeldformulier in.
Graag géén telefonisch contact over aanmeldvragen.


COVID-19

De praktijk is geopend voor reguliere afspraken.
Bij afspraken op de praktijk gelden uiteraard de algemene adviezen rondom COVID-19 (zie RIVM).
In geval van op COVID-19 lijkende klachten verzoek ik u om de afspraak te verplaatsen of om te zetten in (beeld)bellen op de afgesproken tijd.


Vakanties en afwezigheid

25 december 2021 t/m 9 januari 2022 (kerstvakantie)
19 t/m 27 februari 2022 (voorjaarsvakantie)
18 april 2022 (pasen)
23 april t/m 8 mei 2022 (meivakantie)
26 en 27 mei 2022 (hemelvaart)
6 juni 2022 (pinksteren)
16 juli t/m 28 augustus 2022 (zomervakantie)

Op vrijdagen en officiële feestdagen is de praktijk gesloten


Zorgprestatiemodel 2022

Per 1 januari 2022 wordt het huidige bekostigingssysteem (DBC-systeem) afgeschaft en het zogenaamde ‘zorgprestatiemodel’ ingevoerd.

Per 31 december 2021 worden daarom alle lopende dbc’s afgesloten en gedeclareerd. Mogelijk wordt hierbij door de verzekeraar eigen risico over 2021 ingehouden. In het nieuwe zorgprestatiemodel betaalt u eigen risico per kalenderjaar, in plaats van per behandeljaar. Vanaf 1 januari 2022 begint uw eigen risico dus opnieuw te tellen. Dit betekent dan helaas dat u, als de behandeling doorloopt van 2021 in 2022, twee keer eigen risico moet betalen, namelijk voor de behandeling 2021 (volgens het oude systeem) en 2022 (volgens het nieuwe systeem).

Wat betekent het nieuwe systeem verder?

Bij het nieuwe systeem ontvangt u of uw verzekeraar veel vaker, bijvoorbeeld maandelijks, een rekening  waarop de geleverde zorg wordt gespecificeerd. Aan de zorg zelf verandert er niets.

Het zorgprestatiemodel regelt alleen de bekostiging van zorg. Het recht om zelf een zorgverlener of zorgaanbieder te kiezen blijft bestaan. Het kan wel zijn dat de verzekeringspolis voorwaarden stelt.

U zult merken dat de nota’s duidelijker zijn. U kunt bijvoorbeeld precies zien op welke datum en met wie u een consult heeft gehad, en hoelang dat duurde.

De privacyverklaring blijft bestaan. Bevindt zich een door u getekende privacyverklaring volgens het model van de NZa in het dossier? Dan hoeven op de factuur geen DSM-hoofdgroep en zorgvraagtype te worden vermeld.


Algemeen


Welkom

Mijn naam is Saskia Goedhart. In mijn vrijgevestigde psychiatrische praktijk bied ik deskundige psychiatrische diagnostiek en behandelingen voor (jong) volwassenen, vanaf de leeftijd van 18 jaar. Ook zijn eenmalige consultaties op verzoek van huisartsen mogelijk.

Ik ben psychiater voor volwassenen, met bijzondere aandacht voor de adolescentie. Door mij gehanteerde therapievormen zijn onder andere psychodynamische psychotherapie, eye movement desensitization and reprocessing (EMDR), mindfulnesstherapie, mindfulness based cognitive therapy, cognitieve gedragstherapie en medicamenteuze behandeling.

Ik bied behandeling voor vrijwel alle psychiatrische problemen, zoals depressieve klachten, stemmingswisselingen, angstklachten, verslaving, ADHD, autismespectrumstoornissen, identiteitsproblemen, etc.

Hierbij werk ik zonder contracten met zorgverzekeraars.

Indien echter sprake is (of blijkt te zijn) van een crisisgevoelige situatie, of er bestaat een indicatie voor intensieve, of multidisciplinaire behandeling, waarbij mijn bereikbaarheid en inzet niet toereikend lijkt, dan is deze behandeling niet passend binnen deze praktijk.
Doorverwijzing naar een instelling of groepspraktijk is dan geïndiceerd.

Via deze website vindt u onder andere informatie over mijn werkwijze, behandelaanbod, praktische informatiewachtlijst, vergoeding door uw zorgverzekering en kunt u zich aanmelden of contact opnemen.

De praktijk bevindt zich op de 3e verdieping op Vlietsorgstraat 15 te Haarlem, bereikbaar per trap of lift. Er is op deze verdieping een wachtruimte waar u zich niet hoeft te melden. Ik kom u daar ophalen volgens afspraak. De deur beneden is open. Een routebeschrijving naar de praktijk vindt u hier.

Van alle inkomsten van de praktijk wordt 10% gedoneerd aan goede doelen.