Aanmelden

Aanmelden gaat als volgt:

 1. Klik eerst hier om te kijken of er nieuwe aanmeldingen worden aangenomen.

 2. Klik hier voor de pagina ‘vergoeding’ en lees deze eerst heel goed door! Ga na of u voldoende goed verzekerd bent, om onaangename verassingen achteraf te voorkomen!

 3. Overleg met uw huisarts (of verwijzend arts). U heeft een verwijsbrief voor de Specialistische GGZ nodig indien u in aanmerking wilt komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar. Hierop dienen vermeld te staan: verwijzing naar de Specialistische GGZ, uw patiëntgegevens, vraagstelling/vermoedelijke diagnose en AGB-code en handtekening van uw huisarts.

 4. Vul het hier het aanmeldformulier volledig in. Er wordt contact met u opgenomen, meestal per mail binnen een week. Als het aanbod van deze praktijk passend is bij uw hulpvraag en er plek is, wordt daarop een intakegesprek ingepland. 

Vergeet niet mee te nemen naar de intake:

 • identiteitsbewijs
 • zorgverzekeringspasje
 • verwijsbrief voor de Specialistische GGZ
 • verslagen van eerdere behandelingen

Vereisten intake:

 • Vóór het eerste gesprek, dient u in het bezit te zijn van een verwijsbrief van uw huisarts. Hierop moet vermeld staan dat u wordt verwezen naar de ‘Specialistische GGZ’. Indien er geen ‘Specialistische GGZ’ op uw verwijsbrief staat, is deze niet geldig voor deze praktijk en wordt uw behandeling niet vergoed. Ook dient de brief voorzien te zijn van de handtekening en AGB-code van uw huisarts. Een (correcte) verwijsbrief kan niet achteraf na intake nog geregeld worden, verzekeraars zijn hierin streng. Indien u op intakegesprek komt zonder correcte verwijsbrief, kunt u het gesprek dus niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Bij het eerste gesprek moet u zich kunnen legitimeren. Van uw legitimatiebewijs en van uw zorgverzekeringspasje wordt een kopie gemaakt, conform de wettelijke eisen.

 • U ontvangt voor of vlak na de intake een email van telepsy met een link om een vragenlijst in te vullen (ROM of Routine Outcome Measurement). Aan het einde van uw behandeling, en tussentijds iedere 6 maanden, wordt dit opnieuw gevraagd. De vragenlijsten zijn belangrijk, zij helpen bij het in kaart brengen van uw klachten en het evalueren van het effect van de behandeling. Ook is het gebruik van de vragenlijsten een eis van de zorgverzekeraars om deze praktijk te blijven vergoeden. Gelieve deze vragenlijsten dus altijd in te vullen.

 • Indien er sprake is of blijkt te zijn van een crisisgevoelige, intensieve, of multidisciplinaire behandeling waarbij mijn bereikbaarheid en inzet niet toereikend lijkt, is deze  behandeling niet passend binnen deze praktijk en moet worden doorverwezen naar een instelling of groepspraktijk.