Aanmelden

De praktijk is voor onbepaalde tijd gesloten.

Aanmelden gaat als volgt:

 1. Klik eerst hier om te kijken of er nieuwe aanmeldingen worden aangenomen.

 2. Klik hier voor de pagina ‘vergoeding’ en lees deze eerst heel goed door! Ga na of u voldoende goed verzekerd bent, om onaangename verassingen achteraf te voorkomen!

 3. Overleg met uw huisarts (of verwijzend arts). U heeft een verwijsbrief voor de Specialistische GGZ nodig indien u in aanmerking wilt komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar. Hierop dienen vermeld te staan: verwijzing naar de Specialistische GGZ, uw patiëntgegevens, vraagstelling/vermoedelijke diagnose en AGB-code en handtekening van uw huisarts.

 4. Vul het hier het aanmeldformulier volledig in. Er wordt contact met u opgenomen, meestal per mail binnen een week. Als het aanbod van deze praktijk passend is bij uw hulpvraag en er plek is, wordt daarop een intakegesprek ingepland. 

Vergeet niet mee te nemen naar de intake:

 • identiteitsbewijs
 • zorgverzekeringspasje
 • verwijsbrief voor de Specialistische GGZ
 • verslagen van eerdere behandelingen

Vereisten intake:

 • Vóór het eerste gesprek, dient u in het bezit te zijn van een verwijsbrief van uw huisarts. Hierop moet vermeld staan dat u wordt verwezen naar de ‘Specialistische GGZ’. Indien er geen ‘Specialistische GGZ’ op uw verwijsbrief staat, is deze niet geldig voor deze praktijk en wordt uw behandeling niet vergoed. Ook dient de brief voorzien te zijn van de handtekening en AGB-code van uw huisarts. Een (correcte) verwijsbrief kan niet achteraf na intake nog geregeld worden, verzekeraars zijn hierin streng. Indien u op intakegesprek komt zonder correcte verwijsbrief, kunt u het gesprek dus niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Bij het eerste gesprek moet u zich kunnen legitimeren.

 • Indien echter sprake is (of blijkt te zijn) van een crisisgevoelige situatie, of er bestaat een indicatie voor intensieve, of multidisciplinaire behandeling, waarbij mijn bereikbaarheid en inzet niet toereikend lijkt, dan is deze behandeling niet passend binnen deze praktijk. Doorverwijzing naar een instelling of groepspraktijk is dan geïndiceerd.