Behandelingen

Nadat de diagnostiek is afgerond en uw hulpvraag in kaart is gebracht, wordt samen met u bekeken wat het doel van de behandeling zal zijn en in welke vorm deze zal plaatsvinden. Behandeling bestaat uit gesprekstherapie ofwel psychotherapie, eventueel aangevuld met medicamenteuze behandeling.

Hieronder worden een aantal vormen van psychotherapie kort uitgelegd:

Inzichtgevende / psychodynamische psychotherapie:
De kern is het verminderen van problemen, klachten, of het veranderen van gedrag, door het verkrijgen van inzicht in eigen emoties, gedrag of gedachtes. Door op een open manier naar jezelf en naar patronen in je leven te kijken en deze te doorgronden en leer je jezelf beter begrijpen en krijg je meer grip op de dingen die je doet en voelt.

Mindfulness therapie / Mindfulness based cognitive therapy (MBCT):
In het Nederlands wordt dit ook wel vertaald als Aandachtgerichte Cognitieve Therapie. Het gaat om het ontwikkelen van een andere houding tegenover (psychische) problemen. Deze houding kenmerkt zich door nauwkeurig waarnemen, toelaten en niet direct reageren waardoor er ruimte komt voor een andere reactie dan vanuit oude ingesleten patronen. De oorsprong van Mindfulness ligt in het Boeddhisme. Mindfulness therapie is echter een praktische (niet ‘zweverige’) en wetenschappelijk bewezen effectieve therapie die tegenwoordig veel wordt toegepast.

Cognitieve gedragstherapie:
De kern is het bestrijden van irrationele, negatieve of destructieve gedachtes en het veranderen van gedrag, bijvoorbeeld het bestrijden van negatieve gedachtes bij een depressie, of het verminderen van vermijdingsgedrag bij angststoornissen. Zie voor verdere uitleg: cognitieve gedragstherapie: gedachten, gevoelens en gedrag begrijpen.

Traumatherapie (eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) en mindfull exposure):
De kern is het verminderen van klachten na een traumatische gebeurtenis, door het op gang brengen van het verwerkingsproces dat is vastgelopen, bijvoorbeeld het verminderen van nachtmerries of prikkelbaarheid na een traumatische gebeurtenis. Zie hiervoor ook de EMDR toelichting.

Relatiegesprekken / gezinsgesprekken
Bij de meeste behandelingen is het zinvol wanneer de omgeving nauw betrokken wordt. Ik ben niet opgeleid tot systeemtherapeut, maar bespreek wel graag met u wie uit uw omgeving belangrijk voor u zijn en op welke manier zij bij de behandeling betrokken kunnen worden.