Tevredenheidsonderzoek

  Deze vragenlijst gaat over uw tevredenheid met de behandeling. Hierbij wil ik u uitnodigen om enkele vragen te beantwoorden over de behandeling die u ontvangen heeft in deze praktijk. Uw ervaring is van groot belang om in de toekomst de kwaliteit van zorg te kunnen behouden of verbeteren. Deze erkende vragenlijst bestaat uit 19 vragen en neemt ongeveer 5 minuten in beslag. U kunt steeds antwoord geven door het gewenste hokje aan te vinken. U kunt de vragen beantwoorden voor de periode waarbinnen uw behandeling heeft plaatsgevonden. Beantwoordt de lijst vraag voor vraag. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Het is belangrijk dat u uw eigen ervaringen weergeeft. Alle gegevens zullen vertrouwelijk worden verwerkt. U mag uw naam invullen, zodat er eventueel persoonlijk met u op kan worden terug gekomen, of u kunt de vragenlijst anoniem invullen.  Let op: Vul uw e-mail adres alleen in, indien u dit formulier zelf ook wenst te ontvangen. Deze verzendwijze voldoet NIET aan de strenge privacywet AVG en vindt plaats op uw eigen risico.

  BEJEGENING

  De volgende vragen gaan over hoe de behandelaar met u omging tijdens de behandeling en over de mogelijkheden die u heeft gehad om zelf invloed uit te oefenen op de behandeling.

  1. Neemt de behandelaar u serieus?


  NooitSomsMeestalAltijd

  2. Legt uw behandelaar u dingen op een begrijpelijke manier uit?


  NooitSomsMeestalAltijd

  3. Begrijpt uw behandelaar in voldoende mate wat uw klachten zijn?


  JaNee

  VERVULLING HULPWENSEN

  De volgende vragen gaan over of uw wensen tijdens de behandeling zijn meegenomen.

  4. Is/was de behandeling naar uw mening de juiste aanpak voor uw klachten?


  JaNee

  5. Wordt/werd het behandelplan naar uw wens uitgevoerd?


  JaNee

  BEREIKBAARHEID VAN DE BEHANDELAAR

  De volgende vragen gaan over de bereikbaarheid van de behandelaar.

  6. Is het een probleem om een afspraak met uw behandelaar snel te laten plaatsvinden?


  Een groot probleemEen klein probleemGeen probleem

  7. Is het een probleem om uw behandelaar overdag tussen 9.00 en 17.00 uur telefonisch te bereiken?


  Een groot probleemEen klein probleemGeen probleem

  INFORMATIEVOORZIENING

  De volgende vragen gaan over de informatie die u van uw behandelaar/hulpverlener ontvangen hebt over uw behandeling.

  8. Heeft u informatie gekregen over de behandelingsmogelijkheden die er voor uw klachten zijn?


  Nee, helemaal nietEen beetjeGrotendeelsJa, helemaal

  9. Heeft u informatie gekregen over hoe u met uw klachten om kunt gaan?


  Nee, helemaal nietEen beetjeGrotendeelsJa, helemaal

  10. Heeft u informatie gekregen over het resultaat dat u van de behandeling kunt verwachten?


  Nee, helemaal nietEen beetjeGrotendeelsJa, helemaal

  KEUZEMOGELIJKHEDEN

  De volgende vragen gaan over uw keuzemogelijkheden binnen de behandeling.

  11. Heeft u informatie gekregen over andere vormen van behandeling of ondersteuning zoals zelfhulpprogramma’s, cliëntondersteuning, patiëntenverenigingen, E-hulp en alternatieve geneeswijzen?


  Nee, helemaal nietEen beetjeGrotendeelsJa, helemaal

  12. Kunt u uw voorkeuren aangeven voor een bepaalde vorm van een behandeling?


  Nee, helemaal nietEen beetjeGrotendeelsJa, helemaal

  13. Kunt u kiezen uit verschillende soorten behandelingen?


  Nee, helemaal nietEen beetjeGrotendeelsJa, helemaal

  EVALUATIE

  De volgende vragen gaan over hoe de behandeling tot nu toe is verlopen.

  14. Zijn er samen met u doelen voor de behandeling geformuleerd?


  JaNee

  15. Heeft u uw doelen dankzij de behandeling bereikt?


  JaNee

  BEOORDELING

  Deze vragen gaan over wat u in het algemeen van de praktijk/behandeling vindt.

  16. Hoe waarschijnlijk is het dat u deze praktijk bij anderen, met dezelfde problematiek, aanbeveelt?


  0 Zeer onwaarschijnlijk12345678910 Zeer waarschijnlijk

  17. Welk cijfer geeft u aan de behandeling?

  Een 0 betekent heel erg slecht. Een 10 betekent uitstekend.


  0 Heel erg slechte behandeling12345678910 Uitstekende behandeling

  OVER UZELF

  Tot slot nog een tweetal vragen over uzelf.

  18. Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen?


  SlechtMatigGoedZeer goedUitstekend

  19. Wat is uw hoogst voltooide opleiding? (een opleiding afgerond met een diploma of getuigschrift)


  Geen opleiding (lager onderwijs niet afgemaakt)Lager onderwijs (basisschool, speciaal basisonderwijs)Lager of voorbereidend beroepsonderwijs (zoals LTS, LEAO, LHNO, VMBO)Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (zoals MAVO, (M)ULO, MBO-kort, VMBO-t)Middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs (zoals MBO-lang, MTS, MEAO, BOL, BBL, INAS)Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (zoals HAVO, VWO, Atheneum, Gymnasium, HBS, MMS)Hoger beroepsonderwijs (zoals HBO, HTS, HEAO, HBO-V, kandidaats wetenschappelijk onderwijs)Wetenschappelijk onderwijs (universiteit)


  Dit was de CQ-index Kortdurende ambulante GGZ verkort; Versie 1.0.

  Deze specifieke vragenlijst is gebaseerd op de internationaal gebruikte CAHPS® vragenlijsten. De vragenlijst is doorontwikkeld door SiRM, in samenwerking met Stichting Miletus en de Stuurgroep GGZ/VZ. De vragenlijst is gebaseerd op de CQ-index Kortdurende ambulante GGZ versie 4.1 die ontwikkeld is door het Trimbos instituut. Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC.