Over de praktijk

De behandelaar
Mijn artsopleiding heb ik gevolgd in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Daarna ben ik opgeleid tot huisarts bij het VU medisch centrum in Amsterdam en vervolgens tot psychiater bij de Geestgronden (GGZinGeest) in Amstelveen, Haarlem en Hoofddorp. De psychiateropleiding heb ik afgerond in 2012. Hierna ben ik werkzaam geweest bij verschillende instellingen, waar ik verdere ervaring heb opgedaan met zeer uiteenlopende psychiatrische problematiek. (zie  voor mijn Curriculum Vitae)

De aandachtsgebieden
Mijn aandachtsgebied ligt binnen de volwassenenpsychiatrie in bredere zin, met bijzondere aandacht voor (problemen in) de identiteitsontwikkeling van jong volwassenen. In mijn behandelingen ligt het accent op de inzichtgevende (‘psychodynamische’) benaderingswijze. Daarnaast gebruik ik onderdelen van mindfulness therapie, bijvoorbeeld bij depressieve klachten, eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) bij trauma-gerelateerde klachten en onderdelen van cognitieve gedragstherapie, bijvoorbeeld bij angstklachten.

De werkwijze
Alle behandelingen worden door mij persoonlijk verricht. In mijn werkwijze sta ik voor een individuele benadering met een brede blik. Diagnostiek is niet alleen het stellen van een diagnose, maar samen met u zoeken naar een breder begrip van uw klacht. Een goede behandelrelatie, wederzijds vertrouwen en inzet zijn wat mij betreft de bouwstenen voor een succesvolle behandeling.

De verwijzing en vergoeding
Dit is een tweedelijns specialistische praktijk. Dit betekent dat u een verwijzing voor de ‘Specialistische GGZ’ van de huisarts nodig heeft om in aanmerking te komen voor vergoeding van uw behandeling. Ik werk zonder contracten met zorgverzekeraars. Aan het einde van de behandeling, of na een jaar behandeling, ontvangt u een eindfactuur, die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw polis vergoeden deze de behandeling gedeeltelijk of volledig.