Over de praktijk

De behandelaar

Mijn naam is Saskia Goedhart. Mijn artsopleiding heb ik gevolgd in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Daarna ben ik opgeleid tot huisarts bij het VU medisch centrum in Amsterdam en vervolgens tot psychiater bij de Geestgronden (GGZinGeest) in Amstelveen, Haarlem en Hoofddorp. De psychiateropleiding heb ik afgerond in 2012. Hierna ben ik werkzaam geweest bij verschillende instellingen, waar ik verdere ervaring heb opgedaan met zeer uiteenlopende psychiatrische problematiek. (zie  voor mijn Curriculum Vitae)


De aandachtsgebieden

In mijn vrijgevestigde psychiatrische praktijk bied ik deskundige psychiatrische diagnostiek en behandelingen voor (jong) volwassenen, vanaf de leeftijd van 18 jaar. Ook zijn eenmalige consultaties op verzoek van huisartsen mogelijk. Mijn aandachtsgebied ligt binnen de volwassenenpsychiatrie in bredere zin, met bijzondere aandacht voor (problemen in) de identiteitsontwikkeling van jong volwassenen.

Ik bied behandeling voor vrijwel alle psychiatrische problemen, zoals depressieve klachten, stemmingswisselingen, angstklachten, verslaving, ADHD, autismespectrumstoornissen, identiteitsproblemen, etc.


De werkwijze

In mijn behandelingen ligt het accent op de inzichtgevende (‘psychodynamische’) benaderingswijze. Daarnaast gebruik ik onderdelen van mindfulness therapie, of mindfulness based cognitive therapy, bijvoorbeeld bij depressieve klachten, eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) bij trauma-gerelateerde klachten en onderdelen van cognitieve gedragstherapie, bijvoorbeeld bij angstklachten. Daarnaast bied ik uiteraard de mogelijkheid van ondersteunende medicamenteuze behandeling.

Alle behandelingen worden door mij persoonlijk verricht. In mijn werkwijze sta ik voor een individuele benadering met een brede blik. Diagnostiek is niet alleen het stellen van een diagnose, maar samen met u zoeken naar een breder begrip van uw klacht. Een goede behandelrelatie, wederzijds vertrouwen en inzet zijn wat mij betreft de bouwstenen voor een succesvolle behandeling.

Indien echter sprake is (of blijkt te zijn) van een crisisgevoelige situatie, of er bestaat een indicatie voor intensieve, of multidisciplinaire behandeling, waarbij mijn bereikbaarheid en inzet niet toereikend lijkt, dan is deze behandeling niet passend binnen deze praktijk.
Doorverwijzing naar een instelling of groepspraktijk is dan geïndiceerd.


De verwijzing en vergoeding

Dit is een tweedelijns specialistische praktijk. Dit betekent dat u een verwijzing voor de ‘Specialistische GGZ’ van de huisarts nodig heeft om in aanmerking te komen voor vergoeding van uw behandeling.

Hierbij werk ik zonder contracten met zorgverzekeraars.

U ontvangt zelf een factuur, die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw polis vergoeden deze de behandeling gedeeltelijk of volledig.

Via deze website vindt u onder andere informatie over mijn werkwijze, behandelaanbod, praktische informatiewachtlijst, vergoeding door uw zorgverzekering en kunt u zich aanmelden of contact opnemen.


De praktijk

Deze bevindt zich op de 3e verdieping op Vlietsorgstraat 15 te Haarlem, bereikbaar per trap of lift. Er is op deze verdieping een wachtruimte waar u zich niet hoeft te melden. Ik kom u daar ophalen volgens afspraak. De deur beneden is open. Een routebeschrijving naar de praktijk vindt u hier.


Ten minste 10% van de praktijkinkomsten wordt gedoneerd aan de periodiek gekozen meest effectieve goede doelen.