test


    Geen opleiding (lager onderwijs niet afgemaakt)Lager onderwijs (basisschool, speciaal basisonderwijs)Lager of voorbereidend beroepsonderwijs (zoals LTS, LEAO, LHNO, VMBO)Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (zoals MAVO, (M)ULO, MBO-kort, VMBO-t)Middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs (zoals MBO-lang, MTS, MEAO, BOL, BBL, INAS)Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (zoals HAVO, VWO, Atheneum, Gymnasium, HBS, MMS)Hoger beroepsonderwijs (zoals HBO, HTS, HEAO, HBO-V, kandidaats wetenschappelijk onderwijs)Wetenschappelijk onderwijs (universiteit)